National Office Bearers

National Office Bearers

OFFICE BEREARS
PreseidentDr. Banshi SabooImmediate Past PresidentDr. Shashank Shah
Vice PresidentDr. S. Naunihal SinghJOMR – Editor In ChiefDr. Shashank Joshi
Hon SecretaryDr. Shilpa joshiHon Joint SecretaryDr. Poonam S. Shah
TreasurerDr. Hardik Chandarana  
EXECUTIVE MEMBERS
Dr. Kiran RukdikarDr. Pallavi N. ShahDr. Sunil GuptaDr. Mahesh Mandot
Dt. Naznin HussainDr. Tanvir SinghDr. V. S. Dhanshree Naidu 
CO-OPTED MEMBERS
Dt. Ruby SoundDr. Jayshree Dravid
CHAPTER CHAIRMEN
Dr. Mahendra Narwaria – GujaratDr. Sudhakar Rao – TelanganaDr. Mohan Badgandi – Karntaka
Dr. Vikram Naval – DelhiDr. Raghuvir Mathur – UPDr. A. Muruganathan – Tamilnadu
Dr. Bharat Panigrahy – OdishaDr. Priti Phatale – MaharashtraDr. Sudhir Bhandari – Rajasthan
Dr. Jothydev Kesavadev – Kerala  

Conference Secretariat

Prof. Jayant Panda

Event Managed by